Film 1: Hva er en god park?

En film som handler om hva en god snowpark er ut fra et brukerperspektiv.

Film 2: Snowparker for alle nivåer

En film som handler om betydningen av at anlegget tilbyr en snowpark som er utfordrende, trygg og moro å bruke for brukere med forskjellige ferdighetsnivåer.

Film 3: Valg av beliggenhet. Velge topografi

En film som handler om betydningen av beliggenhet og topografi for at anlegget skal kunne skape en attraktiv og produktiv snowpark.

Film 4: Vær- og lysforhold

En film som handler om betydningen som vær- og lysforhold har ved valg av parkens beliggenhet i anlegget.

Film 5: Gode grunnforhold

En film som handler om betydningen gode grunnforhold, planering og tilpassing av terrenget har for drift og design av en snowpark.

Film 6: Plassering i anlegget

En film som handler om betydningen som infrastruktur og nærhet til andre servicetilbud har ved valg av parkens beliggenhet i anlegget.

Film 7: Snøproduksjon

En film om hva anlegg bør tenke på ved planlegging og utbygging av snøproduksjonsanlegg i en snowpark.

Film 8: Velge prepareringsmaskiner

En film om hva anlegg bør tenke på ved valg av prepareringsmaskin som skal brukes i en snowpark.

Film 9: God flyt i en park

En film som beskriver hva god flyt i en park er fra et bruker- og driftperspektiv.

Film 10: Design av hopp

En film om sammenhengen mellom et hopps ulike designkomponenter ut fra et brukerperspektiv.

Film 11: Hoppdesign og plassering

En film som handler om hva som er god design og plassering av hopp i terrenget.

Film 12: Oppstilling av rails

En film som kortfattet beskriver hvordan anlegg kan tenke ved opptilling av rails.

Film 13: Take off til rails

En film som handler om hvordan valg av takeoff til rails og bokser skal tilpasses den vanskelighetsgrad elementet skal ha.

Film 14: Produsere snø

En film som handler om hva et anlegg bør tenke på ved produksjon av snø i parken.

Film 15: Preparere hopp

En film som viser et typisk kjøremønster ved preparering av hopp i daglig drift.

Film 16: Preparere rails

En film som handler om preparering av rails.

Animasjon 5.1

Animasjon 5.1 Byggeprosessen for platå og takeoff til røde og svarte hopp

Animasjon 5.2

Animasjon 5.2 Arbeidsprosessen ved bygging av landingsområde nedenfra og oppover

Animasjon 5.3

Animasjon 5.3 Byggeprosess rail/boks takeoff

Animasjon 6.1

Animasjon 6.1 Eksempel på prepareringsmønster for hopp

Animasjon 6.2

Animasjon 6.2 Eksempel på prepareringsmønster for rail/boks

Animasjon 6.3

Animasjon 6.3 Preparering av takeoff

Animasjon 6.4

Animasjon 6.4 Preparering av landing ovenfra og nedover